ZINVOL ONTWERPWERK

Opdrachtgever

SER Noord-Nederland

Impact

De presentatie van het rapport trok 150 bezoekers. Het rapport bevat advies over en kan als richtlijn dienen voor lokaal beleid.

Merkactivisme

Concept
Vormgeving
Illustratie
Opmaak

Hoe bewaak je de balans tussen welvaart en welzijn? De Sociaal-Economische Raad doet onderzoek naar economische ontwikkelingen in Noord-Nederland en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit.

Adviesrapport Impactondernemen slaat op de grote trom over de sociale dubbelrol die ondernemers kunnen vervullen in onze samenleving. Mistral vertaalde het naar vorm, zodat deze cruciale boodschap de aandacht kreeg die het verdient.

Een hartig woordje

Uit het onderzoek van de SER volgt een eenduidige conclusie: stimuleer impactondernemen. Want juist met bedrijven die maatschappelijk nut en welzijn voorop stellen wordt een wezenlijke bijdrage aan de economie gerealiseerd. Aan Mistral de opdracht om vormgeving zo in te zetten dat beleidsmakers, werkgevers- en werknemersorganisaties deze boodschap ook ter harte nemen.

Kleuren buiten de lijntjes

Cijfers. Statistieken. Jargon. Onderzoeksrapporten zitten er vol mee. Dus hoe maak je dit toegankelijk en begrijpelijk voor de massa? Door bewust af te wijken van de SER standaardopmaak maakten we de structuur voelbaarder en de vormgeving sprekender. Een vernieuwend ontwerp voor een vooruitstrevende tak van sport.

Impact in beelden

Het rapport neemt niet alleen je rechterbrein mee op reis. Door de inzichten en verbanden te verbeelden tot infographics creëerden we meer gelaagdheid, voor maximale leesbaarheid.

Creatieve middelen voor sociaal-economische doelen

Onderzoek doen, rapporten schrijven. Of concepten ontwerpen, publicaties opmaken. Geen van allen is ooit een doel op zich.
Natuurlijk, wij zijn creatieve vakidioten. Maar we doen dit niet voor onszelf. Net zoals SER Noord-Nederland, houden wij altijd het doel voor ogen. En dat is bijdragen aan sociaal-maatschappelijke ontwikkeling.

Actie op de agenda

Van volle pagina’s tot volle zalen; als het aan ons ligt leidt creativiteit altijd tot positieve verandering. Heb jij een verandering voor ogen? Dan komen we graag in beweging.

Meer weten?

Neem contact op:
Lisa van Os — 06 2750 4204

Back

De browser die je gebruikt is verouderd.

Zou je willen updaten?

Share