Waarom ons bestaansrecht eigenlijk meer noodzaak is

Waarom ons ‘bestaansrecht’ eigenlijk meer ‘noodzaak’ is.

Door Lisa van Os — We kunnen een mooi verhaal ophangen over hoe dedicated onze designers zijn en over hoe getriggerd we raken van mooie teksten, maar de waarheid over het ontstaan van Mistral is eigenlijk bijzonder pijnlijk.

Natuurlijk, voor ieder van ons zessen geldt: we doen wat we leuk vinden en waar we goed in zijn. Maar het is niet zo dat we tijdens een uit de hand gelopen vrijmibo met de naam Mistral op de proppen kwamen en besloten dat dit een nieuw marketingbureautje zou worden.

Nee.

Laten we een paar jaar terug gaan in de tijd. Het is 2017. Al tweeënhalf jaar zijn Rik, Alexandra en Jan Willem bezig met hun missie: maatschappelijke impact (met impact bedoelen we een bewust positief gevolg voor zowel maatschappij als natuur) de standaard maken. Hun missie vertaalt zich in dienstverlening op het gebied van advies, participatie en organisatie.

Het begin — Buro Bries initiators Alexandra, Jan Willem en Rik.

Bries gaat waar de impact is, dus helpt het bedrijven, gemeenten en individuen met wat er nodig is om die impact te kunnen maken. Vanaf het moment dat Bries ontstond, groeide het ledenbestand van de Nieuwsbries gestaag, alsmede het netwerk en daarmee de opdrachten. 

Soms volstonden enkele sessies met een gemotiveerd team binnen een onderneming, soms was dat het organiseren van een event, soms betekende het het samenbrengen van twee partijen die elkaar verder konden helpen, maar soms betekende het ook: het oprichten van een nieuw bedrijf.

Ze zijn inmiddels niet meer met z’n drieën. Ook een stel gedreven zzp’ers, enkele medewerkers en stagiair(e)s maken het gedachtegoed te gelde door hun vakspecifieke kennis en kunde.

Buro Bries — 4 jaar na oprichting.

Het team van vaste medewerkers groeide door: Bries werd volwassen. Al snel bleek dat de luchtige, maar ter zake komende toon en de verfrissende stijl aantrekkelijk waren voor andere bedrijven. Bries had een unieke formule in handen: inhoudelijke kennis en het vermogen vorm en gestalte te geven aan nog te creëren communicatie. Bries had zelf een gebruiksaanwijzing voor impactstrategie ontwikkeld.

Dit resulteerde in steeds meer opdrachten, die in mindere mate om organisatieadvies, maar des te meer om communicatieadvies vroegen. Een nieuwe markt ontstond en Bries voelde dat het tijd werd daarin te springen. Had het dan nooit eerder de urgentie gevoeld een marketingcommunicatietak specifiek voor de sector sociaal ondernemen op te richten? Jawel. Al sinds 2016 lag de naam Mistral op de plank, maar blijkbaar lag de noodzaak hier werk van te maken tot dan toe niet voldoende bloot.

Misschien waren er eerder niet de juiste mensen om dit gesmede plan te realiseren, misschien moest het uit zichzelf ontstaan en kun je zoiets niet forceren. Maar één ding was zeker: bedrijven die maatschappelijke impact willen maken, hebben nu meer aandacht dan ooit nodig. Dat zijn de bedrijven waarmee onze kinderen moeten opgroeien, niet met de multinationals die geschikt hebben met justitie om hun vervuiling (of nog erger: het kapotscheuren) van de aarde in de doofpot te stoppen.

De toekomst van onze aarde — Vechten of vluchten?

Onderzoek wees uit dat er nog een hoop moest gebeuren, om een gezond ecosysteem rondom maatschappelijke impact te bewerkstelligen in Noord-Nederland. En dat ondernemers behoefte hadden aan meer zichtbaarheid. Dat kon Mistral ze geven. Zie daar ons bestaansrecht: pure noodzaak. Want met het zoveelste marketingbureau dat zich richt op zo snel mogelijk en zo veel mogelijk geld verdienen, door andere bedrijven zo snel mogelijk en zo veel mogelijk geld te laten verdienen, werken we klimaat- en maatschappijdestructie in de hand. En het is in ieders belang dat we er alles aan doen om het tegenovergestelde waar te maken: een betekeniseconomie creëren, waarbij binnen de grenzen van wat de maatschappij nodig heeft enerzijds en wat de natuur aankan anderzijds, wordt geproduceerd en geconsumeerd (dit heeft een naam: de donuteconomie).

Een nieuwe economie — Een donut is nog nooit zo gezond geweest.

Het bedrijfsleven staat aan de vooravond van een ommekeer. Het is Mistrals doel deze ommekeer mede mogelijk te maken. 

Waarom het dan zo pijnlijk is? We wilden liever dat het niet nodig was Mistral op te richten. En Bries heft zichzelf het liefst zo snel mogelijk op, omdat dat zou betekenen, dat de missie dan is volbracht…

We vrezen dat je de komende jaren nog veel van ons zult horen.

Ken je of heb je een bedrijf dat de aandacht verdient? Laat het dan even weten. Want hoe eerder die impact, hoe meer betekenis. En hoe meer betekenis, hoe minder schikkingen met justitie, vervuiling, mensonterende arbeidsomstandigheden, polarisatie, en hoe eerder… Vrede?


Back

De browser die je gebruikt is verouderd.

Zou je willen updaten?

Share